Enskilda yogaterapisessioner

Under en MediYoga-terapeutisk session går vi gemensamt igenom din situation genom samtal där vi utifrån ett medicinskt och holistiskt perspektiv försöker identifiera orsaker och samband till rådande obalanser.

Målsättningen med sessionen är att du skall få en ökad förståelse och ett individuellt upplägg på en nivå så att du själv kan träna hemma för att påverka din egen självläkning och balans.

Bild på en öken, med texten yogaterapi session i lila och vitt.

Nybesök

Nybesök, enskild terapeutisk session, 90 min. Boka detta besök först även om du provat yoga tidigare. Vi lägger större delen av tiden på samtalet för att kartlägga orsaker och obalanser som påverkar/-at din hälsa och ditt välbefinnande. Utifrån detta görs en individuell bedömning utifrån dina behov och förutsättningar. Du får med dig råd och ett personligt träningsupplägg.

Pris: 1100kr.

Återbesök

Återbesök, enskild terapeutisk session, 60 min. Vi rekommenderar ett återbesök ca. 3–4 veckor efter den första sessionen, för att gå igenom hur det har fungerat med yogaträningen. Eventuella frågor och funderingar tas upp och diskuteras likväl fördjupning i utförandet och dess effekter. Utifrån detta gör justering av upplägget och ev. kompletteringar.

Pris: 600 kr.

För anmälan till enskild yogaterapisession, kontakta nancyoga.se för bokning av tid.