Frågor & svar

Vad baseras denna yogaform på?

Yogaformen härstammar från MediYoga som är en mjukare form av yoga som kan anpassas efter individen. Du blir instruerad av en MediYoga lärare, med eller utan lugn musik i bakgrunden. Yoga är en filosofi och utförs i olika länder, oavsett kultur eller religiös tro.

Kan jag göra yogan sittandes?

Yogan går att utföra både sittande på en stol, en fåtölj, på golvet, på en mjuk matta och även liggandes på matta eller säng.

Hur lång tid tar ett yogapass?

Passet tar 90 minuter. Där inkluderas tid för samtal om övningarna och upplevelser.

Vad gör vi under ett yogapass?

Vi börjar alltid med fokus på andning och avslappning. Vi går igenom de olika verktygen som används inom yogan, som andning, koncentrationstekniker och fokuspunkter. Sedan görs mjuka och lugna rörelser i egen takt. Passet avslutas alltid med en meditation för att ge lugn.

Klarar jag av att göra Yoga?

MediYoga är inte som vanlig yoga i det avseendet att det krävs mycket fysisk styrka. Utan MediYoga härstammar från den mjukare formen kundaliniyoga och där fokuset är att göra det man klarar av.

Fungerar verkligen MediYoga och yoga vid stress & utbrändhet?

MediYoga har använts sedan 1998 på 10-tal sjukhus och 50-60 vårdcentraler i hela Sverige, samtidigt har forskning utförts på olika typer av patienter för att se om faktiskt MediYoga fungerar för alla.

Studier som har gjorts på patienter är på; ryggproblem, hjärtproblem, stress, sömnstörningar, högt blodtryck, Parkinson m.m. Med goda resultat att MediYoga fungerar som ett komplement för terapi och rehabilitering, där en lång rad fysiska, mentala och emotionella obalanser påverkas och reduceras med hjälp av regelbunden yogautövning.

Den meditation vid gör tillsammans har forskats av en nobelpristagare med goda resultat för läkning av kognitiva funktioner som t.ex. minnet.

Vilka fördelar finns med yogan?

Det ger lugn och ro i sinnet samt harmoni. Hjälper att balansera nervsystemet. Ger bättre fokus i vardagen och hjälper dig att leva mer i nuet samtidigt som du rensar tankarna på sådant som stressar dig.