Nancyoga.se

Villkor

Betalning:

Alla priser inkluderar moms om inget annat anges.
Betalning av kurs/session sker innan kursstart/yogasession.

Betalning sker till bankgironummer: 5243-2077

MediYoga räknas som friskvård. Du får kvitto av oss för att lämna in till din chef.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du rätt att ångra dig efter det att du anmält dig och utan speciell anledning. Ångerrätten är normalt sett 14 dagar. Om du anmäler dig till en kurs mindre än 14 dagar före kursstart minskar din ångerrätt med motsvarande tidsrymd. Ångerrätten upphör vid kursstart. Om du har några frågor kring ångerrätt eller reklamation är du välkommen att kontakta mig.